Servis a údržba chladících zařízení - KLIMAPOL

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Servis a údržba chladících zařízení

Servis domácího, komerčního a průmyslového chlazení

Pokud Vaše klimatizační zařízení nefunguje podle Vašich představ,  případně nefunguje vůbec, KLIMAPOL Vám nabízí veškeré opravy, servis a  revize chladících zařízení. Naše znalosti a certifikování pracovníci dle  nařízení Komise (EU) 2015/2067 kategorie 1 z nás činí odborníky, na  které se můžete spolehnout jak v oblasti domácího, komerčního tak i  průmyslového chlazení.  

Pro zajištění maximální možné životnosti a  bezproblémového provozu zařízení je nutné věnovat zařízení pravidelné  servisní prohlídky. Základním úkonem je čištění teplosměnných ploch,  mezi které patří výparník vnitřní jednotky a kondenzátor venkovní  jednotky. Dále kontrola a nastavení provozních parametrů a důležitým  kontrolním úkonem, pomineme-li legislativní nařízení ohledně F-plynů a  regulovaných látek, je kontrola detekce úniku chladiva ze systému.

1. Výparník vnitřní jednotky

Pokud chcete  zajistit účinné čištění klimatizace, musíte zvolit správné čisticí a dezinfekční přípravky. Jde o to, aby snadno rozpustily nečistoty zejména na kondenzátoru a výparníku.


Dalším provozním nedostatkem je špinavý filtr u vnitřní klimatizační jednotky, který se projeví poklesem výkonu zařízení, namrzáním výparníku s přestřikováním kapalného chladiva až do kompresoru, který může být tímto následně nevratně poškozen. V režimu tepelného čerpadla je projev obdobný. Žádný z uvedených příkladů není pro klimatizační systém prospěšný.

2. Kondenzátor venkovní jednotky

Nejčastější příčinou závad a zvýšeného opotřebení zařízení je  zanešený kondenzátor venkovní jednotky, který nepředává do okolí tepelné  zisky z vnitřní jednotky s kompresním teplem a dochází k přetěžování  kompresoru a poklesu chladicího/topného výkonu. S tím souvisí i  podstatné zvýšení spotřeby el. energie.

                                    
3. Provozní parametry zařízení,
především je-li pravidelně kontrolováno a monitorováno, napoví, v jaké technické  kondici se zařízení nachází.

Kontrola a nastavení provozních parametrů zahrnuje:
- Měření jmenovitého provozního proudu  
- Měření řídícího napětí
- Přezkoušení ochranných prvků
- Zkouška těsnosti certifikovaným pracovníkem
- Test oleje
- Kontrola izolačních odporů
- Kontrola a čištění lamel kondenzátorů
- Kontrola a čištění lamel výparníků
- Kontrola náplně chladiva R134a/R407C/R410A/R32
- Doplnění oleje a chladiva R134a/R407C/R410A/R32

4. Náplň chladiva

Přímý vliv na spolehlivost zařízení a jeho provozní parametry má  množství náplně chladiva v systému. Jeho přebytek (přeplnění systému),  nebo naopak nedostatek (únik chladiva) v chladicím okruhu je škodlivý.
Množství chladiva v systému lze kontrolovat přímou i nepřímou metodou.
Náhlý únik chladiva se projeví téměř okamžitě s výrazným vlivem na chod  systému.
Pozvolný únik chladiva není ihned znatelný a na činnosti  zařízení se zpočátku může projevovat nahodile.
5. Zkoušky těsnosti / Revize úniků

Nařízení EU 2037/2000 a  842/2006 stanovují počet kontrol těsnosti za rok pro chladicí zařízení s  náplní chladiva nad 3 kg. Správná náplň chladiva je podmínkou pro  energeticky efektivní a dlouhodobě bezpečnou funkci chladicího zařízení

Kontrola detekce úniku chladiva zahrnuje:
- přímá kontrola těsnosti podle Nařízení EU 842/2006
- využití nejmodernějších detekčních přístrojů pro nalezení těch nejmenších netěsností.
- osvědčení o kontrole těsnosti podle Nařízení EU 2037/2000 a EU 842/2006.
- záznam o kontrole těsnosti do zákonem předepsané evidenční knihy chladicího zařízení.
- vystavení evidenční knihy chladicího zařízení při první kontrole.
- označení netěsností a určení termínu odstranění dle platné legislativy.

                     
KLIMAPOL doporučuje:

Pravidelná profylaktická prohlídka zařízení prodlužuje jeho  životnost, zvyšuje efektivitu a výkon, snižuje spotřebu elektrické energie a umožňuje předcházet závažným závadám.


 

Tabulka limitů hodnot CO2-eq u nejběžnějších chladiv v přepočtu na kg náplně.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky