Servis klimatizace Brno - LCL Servis s.r.o.


Servis klimatizace Brno
LCL Servis s.r.o.

Provadíme servis klimatizací a tepelných čerpadel v Brně a jeho okolí. Provádíme pravidelné kontroly těsnosti chladivových okruhu (revize) dle zákona č. 86/2002 Sb. z roku 2002.
Pravidelný servis je zárukou dlouhodobého a bezproblémového chodu klimatizačního zařízení, který předchází závadám a snižování účinnosti celého systému.

Ceník - Pravidelný servis klimatizací

  • SPLIT klimatizace (1x vnitřní a 1x venkovní jednotka) - 1.090,- Kč
  • MULTI SPLIT klimatizace (2x vnitřní, 1x venkovní jednotka) - 1.290,- Kč
  • TRIOSPLIT klimatizace (3x vnitřní a 1x venkovní jednotka - 1.490,- Kč
  • Doprava - 10,- Kč/km

Ceny servisu klimatizací jsou orientační, můžou být navýšeny o cenu za doplnění plynu.

Ceník - Revize chladivových okruhů

  • Chladící jednotka s náplní chladiva do 3kg - 950,- Kč
  • Chladící jednotka s naplní chladiva od 3kg do 30 kg - 1.850,- Kč
  • hladící jednotka s naplní chladiva nad 30 kg - 2.850,- Kč
  • Zavedení nové revizní kniky - 250 Kč
  • Revize vnitřní jednotky - 100,- Kč

Provádět pravidelný servis klimatizace?

Klimatizace je zařízení, které vyžaduje pravidelné čištění výměníků (vnitřní a venkovní jednotky), čištění a dezinfekci odvodu kondenzátu, kontrolu a proměření elektro části včetně měření odběrových proudů, kontrolu tlaku a množství chladiva v okruhu.

Při nezajištění servisu a provozu znečištěné klimatizace dochází k rapidnímu snížení účinnosti, zvýšení elektro příkonu a může dojít až ke zničení kompresoru.

Pravidelná kontrola těsnosti klimatizace?

Dle zákona č. 86/2002 Sb. z roku 2002 ( zákon o ochraně ovzduší ) dále dle nařízení Evropského parlamentu týkající se látek, které poškozují ozonovou vrstvu a dle nařízení o fluorovaných skleníkových plynech je nutné u klimatizačních zařízení od 3kg chladiva provádět pravidelnou kontrolu těsnosti chladivového okruhu. Kontrola úniku chladiva se provádí minimálně jednou do roka v závislosti na množství chladiva v okruhu. Nedodržením tohoto zákona může být postihnuto pokutou až ve výše 2 mil. Kč.Kontakt

Tel.: +420 511 205 666
E-mail: servis@lcl-servis.cz


Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Lukeš
+420 603 511 618

Fakturační adresa

LCL Servis s.r.o.
Cejl 91
602 00 Brno

IČ: 293 56 636
DIČ: CZ29356636

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku dne 16. května 2012, vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74893.

Kde nás najdete:


Dokumenty

CERTIFIKÁT kategorie I

Certifikát kategorie I

Výpis z OR

Vypis z obchodního rejstříku

Živnostenský list

Zivnostenský list

Registrace DPH

Registrace DPH